بستن

میکسر رنگ تاتو

موجود نیست
میکسر رنگ تاتو
تصاویر
مشخصات

میکسر رنگ تاتو وسیله ای مناسب برای مخلوط کردن رنگ تاتو است .

همه پیگمنترهای حرفه ای از میکسر رنگ تاتو استفاده میکنند چون میدانند که رنگ تاتو بعد از مدتی ته نشین میشود و یا دو فاز رنگ از هم جدا میشوند

توضیح

میکسر رنگ تاتو وسیله ای مناسب برای مخلوط کردن رنگ تاتو است .

همه پیگمنترهای حرفه ای از میکسر رنگ تاتو استفاده میکنند چون میدانند که رنگ تاتو بعد از مدتی ته نشین میشود و یا دو فاز رنگ از هم جدا میشوند و باید قبل از استفاده از رنگ آن را به مدت حداقل 3 دقیقه باید هم زد تا پیگمنت های رنگ کامل باهم مجدد ترکیب شود.
میکسر رنگ تاتو این کمک را میکند که قبل از استفاده از رنگ تاتو و همچنین وقتی ترکیب چند رنگ را باهم داریم پیگمنت رنگ ها به  خوبی و به صورت یکدست باهم ترکیب شوند.با ا ستفاده از این دستگاه,هم سرعت مخلوط شدن رنگ را افزایش داده و ترکیب پذیری رنگ را بیشتر میکند و هم موجب تمیزی کار میشود.

با استفاده از روش های قدیمی مثل ترکیب رنگ با خلال دندان و یا وسایل دیگر امکان دارد که پیگمنت رنگ ها به صورت کامل و یکدست با هم ترکیب نشوند و همچنین چنین کاری بهداشتی نیست.
استفاده از میکسر رنگ تاتو برای هر پیگمنت کار حرفه ای بسیار ضروری است 
 

 

نظرات کاربران

جهت ثبت نظر لطفا وارد سایت شوید