بستن

سولوشن تاتو اینتنس

سولوشن تاتو اینتنس
تصاویر
مشخصات

سولوشن محلولی بسیار عالی با کیفیت برای رقیق کردن رنگ. برایانجام تاتو بدن رنگها را باید رقیق کرد که رقیق کردن رنگ با سولوشن انجام میشود بدون اینکه از کیفیت رنگ بکاهد و همچنین بدون اینکه به کاشت رنگ اسیب بزند.

توضیح

سولوشن محلولی است ضروری که برای رقیق کردن رنگ تاتو مورد استفاده قرار میگیرد.با اینکه رنگ را رقیق میکند ولی به هیچ عنوان چیزی از کیفیت اولیه رنگ تاتوکم نمیشود.

  • رقیق کننده رنگ 
  • 355 میل
  • حاوی گیلیسیرین و آب مقطر

نظرات کاربران

جهت ثبت نظر لطفا وارد سایت شوید