بستن

ماسك موي بدون ابكشي حرفه اي دكتر هير كانادا

ماسك موي بدون ابكشي حرفه اي دكتر هير كانادا
تصاویر
مشخصات

موهاي خيلي از خانم ها و اقايان در اثر استفاده بيش از حد سشوار ،رنگ كردن مداوم ،برس زدن زيادة شستوشوي خشن ،شكننده ،خشك ،زبر و بد حالت ميشود .راه حل رفع اين نوع اسيب ديدگي ، ويتامين كردن موهاست ،تاثير اين ماسك فقط رطوبت دادن به مو است كه از بروز موخوره جلوگيري ميكند .كراتين هيدروليز شده موجود در اين ماسك موجب ترميم احيا تارهاي شاخي شده ي موها ميشود .اين اثر استثنائي ،به ويژه براي قسمت هايي از نو كه تحت تاثير عواملي همچون رنگ ،دكلره ،مواد فر و ديگر مواد شيميايي دچار اسيب و سوختگي و خشكي شديد شده اند ،نتيجه معجزه اسايي به دنبال خواهد داشت .ساير تركيبات مغذي و ويتامين هاي Eو B موجود در اين ويتامينه،باعث ترميم و تقويت ساقه مو و افزايش استحكام آن ميشود

توضیح

موهاي خيلي از خانم ها و اقايان در اثر استفاده بيش از حد سشوار ،رنگ كردن مداوم ،برس زدن زيادة شستوشوي خشن ،شكننده ،خشك ،زبر و بد حالت ميشود .راه حل رفع اين نوع اسيب ديدگي ، ويتامين كردن موهاست ،تاثير اين ماسك فقط رطوبت دادن به مو است كه از بروز موخوره جلوگيري ميكند .كراتين هيدروليز شده موجود در اين ماسك موجب ترميم احيا تارهاي شاخي شده ي موها ميشود .اين اثر استثنائي ،به ويژه براي قسمت هايي از نو كه تحت تاثير عواملي همچون رنگ ،دكلره ،مواد فر و ديگر مواد شيميايي دچار اسيب و سوختگي و خشكي شديد شده اند ،نتيجه معجزه اسايي به دنبال خواهد داشت .ساير تركيبات مغذي و ويتامين هاي Eو B موجود در اين ويتامينه،باعث ترميم و تقويت ساقه مو و افزايش استحكام آن ميشود

نظرات کاربران

جهت ثبت نظر لطفا وارد سایت شوید